Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne funkcjonowania sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem iarchitekci.pl

1. Definicje

Sprzedający

iArchitekci.pl z siedzibą przy ul. Montażowej 3
43-300 Bielsko-Biała, Polska

Kupujący

osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna

Sklep internetowy

witryna internetowa marki iarchitekci.pl o adresie iarchitekci.pl

Adres e – mail

składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: kontakt@iarchitekci.pl

Towar

projekt graficzny  Sprzedającego dostępny w Sklepie internetowym, w chwili składania zamówienia

Regulamin

niniejszy Regulamin Sklepu internetowego iArchitekci.pl o adresie iArchitekci.pl

Wysłanie zamówienia

oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży

2. Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego , Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

 • wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.iarchitekci.pl
 • dokonać wyboru towaru aktualnie dostępnego w sklepie internetowym, poprzez skorzystanie z przycisku ,,do koszyka”,
 • wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dodatkowe dane Kupującego i ewentualne uwagi lub prośbę o bezpłatną zgodę na zmiany w projekcie,
 • zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie.

2. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.

3. Po złożeniu zamówienia, na konto e-mailowe Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówionego przez Kupującego towaru (gdyby potwierdzenie nie dotarło należy sprawdzić zabezpieczania anty-spamowe lub skontaktować się z naszą obsługą techniczną pod adresem: kontakt@iarchitekci.pl).

4. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (z wyjątkiem momentów w których odbywa się przerwa techniczna).

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. 

3. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Kupującego danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane, a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w sklepie internetowym, podszywania się pod inną osobę.

4. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówienia przesyłką kurierską lub Pocztą Polską.

5. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm – Kupujący zostanie powiadomiony. 

4. Zapłata

1. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy projekcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

3. Za zamówiony projekt Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

 • przelewem elektronicznym za pomocą serwisu Przelewy24 klient wybiera swój bank z listy banków

4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego. 

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon lub faktura VAT.

5. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku), ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie i podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i przesłania go w terminie 14 dni od dnia dostarczenia na adres e-mail Sprzedającego, bądź tez listownie na adres siedziby Sprzedającego. 

6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.

2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach ofertowych i marketingowych związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

3. Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

7. Kontakt / Uwagi / Reklamacja

1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących sklepu internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@iarchitekci.pl
 • telefonicznie  pod nr 536 099 999
 • listownie na adres:
  iArchitekci.pl
  ul.- Montażowa 3
  43-300 Bielsko-Biała

2. Konsultant Sprzedającego w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego wymagające takiej odpowiedzi.

8. Postanowienia końcowe

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie iarchitekci.pl/regulamin dla wszystkich korzystających ze Sklepu internetowego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych projektów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Oferta oraz dane techniczne przygotowane są ze szczególną starannością jednak w przypadku błędów wyklucza się podstawę do roszczeń wobec sprzedawcy.