Inwentaryzacja i zaświadczenia o samodzielności lokali

Pozyskujemy zaświadczenia o samodzilnośći lokali...

Jeżeli potrzebujecie Państwo między innymi np. sprzedać część swojej nieruchomości, pozyskamy  tzw. zaświadczenia o samodzielności lokali.  Która na dalszych etapach pozwoli na założenie ksiąg wieczystych i określeniu pow. użytkowej oraz  części wspólnych nieruchomości. Każdorazowo przygotowanie dokumentacji jest poprzedzone sporządzeniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Koszt dokumentacji uzależniony jest od pow. użytkowej. 

Inwentaryzacja i zaświadczenia o samodzielności lokali

Założenie ksiąg wieczystych, sprzedaż nieruchomości, stwierdzenie pow. użytkowej...

Nasze opracowania są pomocne do załatwienia wielu spraw. Jeżeli macie Państwo konkretny problem lub zapytanie, zapraszamy do kontaktu w celu darmowej analizy sprawy.